Markkinointi, brändäys, konseptointi ja kampanjat

Ne luovat ja tuovat lisäarvoa sekä vahvistavat brändiäsi

Markkinointi - Brändäys - Konseptointi - Kampanjat

Mitä on markkinointi?

Kaikki mitä yritys tekee on markkinointia.

Mitä markkinointiin kuuluu?

Hinnoittelu – Tuotekehitys – Tuotelanseeraukset – Strateginen suunta – Suuret investoinnit – Uudet markkinat – Strategiset kumppanuudet – Asiakaspalvelu- ja -tuki – Asiakastyytyväisyys – Jakelustrategiat – Markkinointiviestintä

Markkinointiviestinnän keinot

Mainonta – Ulkoinen ja yrityksen sisäinen tiedottaminen – Pakkaukset – Henkllökohtainen myyntityö – Internet – Sosiaalinen media – Sähköpostimarkkinonti – Myyntipaikkamainonta – Toimitukselliset ilmoitukset – Menekinedistäminen – Suoramarkkinointi – Sissimarkkinointi – Sponsorointi – Asiakaslehdet – Messut – Telemarkkinointi

Mainosvälineet

Sanoma- eli päivälehdet – Aikakausilehdet – Paikallislehdet – Ilmaisjakelulehdet – Televisio – Radio – Osoitteellinen ja osoitteetton suoramainonta – Liikenneväline- ja työkonemainonta – Sponsorointi – Elokuvamainonta – Ulkomainonta – Internet – Telemarkkinointi​

Brändäys

Brändi tuo ja luo lisäarvoa yrityksellesi, palvelullesi tai tuotteellesi

Brändi: Brändin tekemiseen tarvitaan vahva visio ja yhtenäinen tiimi. Mitä edustat sekä mitä ja miten haluat viestiä. Se tarkoittaa strategian luomista. Strategian avulla sunnittelemme, mitä kaikkea teemme. Tavoitteenamme on suunnitella visuaalinen ja sanallinen viesti, joka kestää aikaa. Suunnittelemme ja toteutamme uusia brändejä sekä brändiuudistuksia.

Brändistrategia: Asetetaan tavoitteesi yhdessä. Määritellään kilpailuetusi jos sitä ei vielä ole, arvot, lupaus ja haluttu brädimielikuva ennen kuin muut tekevät sen puolestasi.  

Brändin erottuvuus: Brändin visuaalinen ja sanallinen viesti ovat yhtä tärkeitä. Ne auttavat sinua erottautumaan. Luova työ sisältää brändin nimen, logon, värit, typografian, kaikki yrityksen visuaaliset ilmeet ja sanallisen viestinnän sekä graafisen ohjeiston.

Brändin käyttö: Persoonallisen, erottuvan brändin rakentaminen ja sen tuoma lisäarvo auttaa erottumaan kilpailijoista. Kun käytät aina yhtenäistä brändin markkinointiviestintääsi sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässäsi. Se lisää ja vahvistaa brändisi luotettavuutta ja uskottavuutta.

BRÄNDIN TEHTÄVÄ ON HELPOTTAA TARVAROIDEN, PALVELUIDEN JA IDEOIDEN MYYNTIÄ

Oivallus – Idea – Konsepti

Konseptointi vahvistaa yrityksesi, tuotteesi tai palvelusi brändiä

Kaikki lähtee oivalluksesta. Oivalluksesta synnytetään idea. Uusi ja erilainen näkökulma. Se voi olla vain yksi lause. Hyvä idea tuntuu tutulta, pysäyttää ja herättää kiinostusta. Ideasta jalostetaan erottuva visuaalinen ja sanallinen viestisi. Kun ne ovat valmiit, toteutamme konseptin mukaista yhtenäistä markkinointiviestintääsi kaikkiin tarvittaviin medioihin.

KONSEPTOINTI LISÄÄ BRÄNDISI TUNNETTUUTA JA PARANTAA BRÄNDISI MUISTIJÄLKEÄ

Kampanjat

Käännä asiakkaiden huomio toiminnaksi

Kampanjan strategia: Suunnittelemme tavoitteet, kohderyhmät, viestit, mainosvälineet, kanavat ja taktiikat. Teemme kampanjasta sellaisen, josta asiakkaasi haluvat kertoa eteepäin.

Kampanjan erottuvuus  ja persoonallisuus: Nimeämme kampanjan. Toteutamme ja pidämme yhteinäisen ilmeen kaikissa  kampanjamateriaaleissa kampanjastrategian mukaisesti. Se lisää tunnettutta ja parantaa muistijälkeä.

Kampanjan toteutus: Suunnittelemme ja toteutamme kampanjassasi tarvittavat materiaalit, tekstit, sisällöt, käsikirjoitukset, mahdollisen kampanjassa tarvittavan web-sivuston, videot ja tuote- ja valokuvat.

Markkinointia, brändäys, konsepti, kampanja kaikki yhdessä tai erikseen. Miten voin olla avuksi?

Scroll to Top